Stenalt Skov

undefined

Målet er at forbedre herligheds- og ejendomsværdien ved at fokusere på natur- og miljøværdierne. Skoven drives økologisk og den naturnære skovdrift er knyttet til plukhugstdriften i de ældre bevoksninger af bøg og ask. Derudover har der gennem de sidste 30-40 år været udlagt et areal med urørt skov.Type : Løv- og nåleskov

Hvor : 15 km øst for Randers umiddelbart vest for Ørsted (Skovregion III). Se kort

Ejerforhold : Privatejet

Areal : 174 ha bevokset

 

Kontakt

Skovrider Niels Terp-Hansen
Tlf.: 86 99 46 04 / 40 52 87 47