Smedeholm

undefined

Brødremenighedens skov ved Christiansfeld har siden 1960’ern været en naturnær drevet produktionsskov. Samtidig er skoven vigtig som rekreativt område med sin bynære beliggenhed. Det meste af skoven er efterhånden forynget naturligt og består nu af foryngelser og yngre bevoksninger af bøg, ask, ahorn, avnbøg, birk og eg. Der værnes i de naturlige foryngelser især om de selvsåede ege, da det forventes, at skoven vil blive mere fugtig i fremtiden som følge af mindre pleje af grøfterne.Type : Løvskov

Hvor : 1 km vest for Christansfeld (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Brødremenigheden i Christiansfeld, fællesejet skov

Areal : 46 ha

 

Kontakt

Skovfoged Jens Venø Kjellerup
Tlf.: 24 22 95 44