Eksempler på naturnær skovdrift - opdelt efter skovtype

Løvskov

Løvskov med nål

Løv- og nåleskov

  • Hou skov og Jomfrubakken
  • Sophie Amaliegaard Skovdistrikt
  • Stenalt Skov

Nåleskov med løv

Nåletræplantage med løv

Skovrejsning

  • Sjellemosegård