Kort over Skovsgaards SkoveNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlig skovkort (fig. 1):

Skovkort over Skovsgaards skove. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Vigtigste træarter: bøg = bøg; ær = ahorn; reg = rødeg; ask = ask; bir = birk; eg = eg; avn = avnbøg; sgr = sitkagran; lær = lærk; thu = thuja; anå = andet nål; mos = mose; vær = værnskov.