Skovsgaards Skove

undefined

Der skal praktiseres en bæredygtig og naturnær skovdrift, som sikrer og forbedrer grundlaget for flora og fauna i skovene samt bevarer skovenes naturtyper. Dette udmøntes ved en skånsom skovdrift samt ved en række tiltag som f.eks. at udlægge en del af skoven som urørt skov, at opretholde ekstrem høj omdriftsalder i bøg, at friholde solitærtræer og bevoksninger med gamle ege for generende opvækst samt pleje af områder og bevoksninger ved gamle driftsformer.Type : Løvskov

Hvor : Sydlige del af Langeland, 10 km syd for Rudkøbing og umiddelbart sydøst for Lindelse (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Danmarks Naturfond

Areal : 95 ha

Kontakt

Lars L. Johansen
Tlf.: 62 57 14 15 / 21 79 92 28