Kort over Niels Lind PedersenNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlig skovkort (fig. 1):

Skovkort over skovejendommen Ravnholtvej 7, Knudstrup, Kjellerup. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet på skovrejsningsarealerne fra 2003 og 2005. Signatur for nåletræer udenfor skovrejsningsarealerne angiver de ældre nåletræbevoksninger. Træarter: eg = eg; ær = ahorn; reg = rødeg; bir = birk.