Ravnholt Hedegård

undefined

På denne skovejendom er hovedinteresserne knyttet til fugle- og dyreliv, landskabsæstetik og kulturminder. Vækstbetingelserne i området hører som udgangspunkt til blandt de fattigste og mest barske herhjemme. Der findes 5 ha ældre nåleskov, 2 ha urørt skov eller fri succession samt ca. 17 ha skovrejsning på tidligere landbrugsjord. Hovedtræarten er nu eg, og løvtræerne vil i den kommende trægeneration blive de mest talrige.Type : Nåletræplantage med løv

Hvor : 20 km syd for Viborg og 3-4 km sydvest for Thorning. Ravnholtvej 7, Knudstrup, 8620 Kjellerup (Skovregion II). Se kort

Ejerforhold : Niels Lind Pedersen og Kirsten Døssing

Areal : 48 ha

 

Kontakt

Skovejer Niels Lind Pedersen
Tlf.: 86 88 04 08