Kort over OverdrevsskovenNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlige skovkort (fig. 1):

Skovkort over Overdrevsskoven. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, afdelingsgrænser og numre, samt bevoksningsgrænser, grøfter, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Træarter: bøg = bøg; ask = ask; eg = eg; rel = rødel; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; lær = lærk.