Overdrevsskoven

 

Der lægges i skovdriften særlig vægt på herligheds- og naturværdier, samt at der gennemføres en  bæredygtig skovdrift, som leder til udvikling af stabil kvalitetsskov.  Det sker ved etablering af skoveng og –sø, bevarelse og fremhævelse af store gamle træer, samt konvertering fra gran til løv.Type : Løvskov med nål

Hvor : 6 km nord for Nykøbing på Falsters vestkyst (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Klodskovgaard

Areal : 40 ha

 

Kontakt

Skovfoged Thyge Andersen
Tlf.: 54 85 03 70 / 40 45 03 74