Kort over Nr. Risager PlantageNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlig skovkort (fig. 1):

Nr. Risager Plantages skovkort. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Vigtigste træarter: bøg = bøg; ær = ahorn; reg = rødeg; ask = ask; bir = birk; eg = eg; asp = bævreasp; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; dgr = douglasgran; jal = japansk lærk; gra = grandis; skf = skovfyr; ægr = ædelgran; ngr = nordmannsgran; nob = nobilis; cyp = cypres; ubv = ubevokset; mos = mose; hed = hede; mar = mark; < br >