Nr. Risager Plantage

undefined

Her har der gennem 70 år været praktiseret et naturnært produktionsskovbrug baseret på blandingsbevoksninger og meget små bevoksninger og grupper af forskellige nåletræarter i blanding. Plantagen har udviklet sig til at være en meget spændende og varieret skov, hvor en lang række træarter forynger sig naturligt. Skoven rummer store natur- og landskabsmæssige værdier, herunder egekrat samt afgræssede eng- og hedearealer.Type : Nåleskov med løv

Hvor : 30 km vest for Horsens - 5 km syd for Nr. Snede og 5 km øst for Thyregod; umiddelbart syd for Rørbæk Sø (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Familieejet aktieselskab

Areal : 195 ha

 

Kontakt

Jesper Just Nielsen
Tlf.: 21 36 56 96