Kort over Holstenshuus SkovdistriktNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte de særlige skovkort:

Skovkort for Holstenshuus Skovdistrikt. Skovkort, som viser skovene med eksempelbevoksninger. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Træarter og forkortelser på kortet: bøg = bøg; ær = ahorn; ask = ask; bir = birk; eg = eg; rel = rødel; pop = poppel; alø = andet løv; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; ægr = alm. ædelgran; dgr = douglasgran; lær = lærk; ngr = nordmannsgran; nob = nobilis; cyp = cypres; gra = grandis; krt = krat; uku = ukultiveret; mos = mose; van = vand; mar = mark. < BR >