Holstenshuus Skovdistrikt

undefined

Skovdistriktet har en ca. 35-årig tradition for at forynge især bøg, ask og ahorn naturligt. I reglen anvendes jordbearbejdning for at fremme bøgens fremspiring efter større oldenår. Herefter afvikles skærmen relativt hurtigt. Der er også eksempler på langsom afvikling af skærmen med måldiameterhugst, hvor det forventes, at foryngelsen indfinder sig af sig selv. I plejen af de foryngede arealer søger man at finde en passende balance mellem at holde omkostningerne på et minimum og stadig sikre et godt grundlag for bevoksningernes fremtidige kvalitet.



Type : Løvskov med nål

Hvor : 1 – 5 km øst - nordøst for Fåborg (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Godsejer Ditlev Berner

Areal : 595 ha , hvoraf 549 ha er bevokset

 

Kontakt

Skovrider Gustav Berner
Holstenshuus Gods
Slotsalleen 9, 5600 Fåborg
Tlf.: 40 16 20 35