Frejlev Skov

undefined

Frejlev Skov er en parcelskov med relativt store parceller og mange selvstændige ejere. Det er fra naturens side en rig blandet løvskov med især bøg, eg og ask. I foryngelsen er det især bøg, ask og ahorn, som er de almindelige træarter.

Det er vigtigt at opretholde vedvarende skovdække for at bevare og beskytte den gode jordbundstilstand, da skovbunden hurtigt kan invaderes af kraftig bundvegetation.Type: Løvskov

Hvor: Den sydlige del af Lollands østkyst, 3 km øst for Frejlev (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold: Ca. 30 ejere som hver ejer én eller flere af skovens parceller.

Areal: 324 ha

 

Kontakt

Skovfoged Jens Rasmussen
Tlf.: 61 63 22 13