Kort over Frederiksdal SkovdistriktNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlig skovkort:

Frederiksdals skovkort. Kortet viser f.eks. veje, spor, huse, enge, afdelingsgrænser og afdelingsnumre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den enkelte bevoksning er plantet eller forynget naturligt. Vigtigste træarter: bøg = bøg; ær = ahorn; reg = rødeg; ask = ask; bir = birk; eg = eg; asp = bævreasp; rgr = rødgran; sgr = sitkagran; lær = lærk; ngr = nordmannsgran; nob = nobilis; cyp = cypres; mos = mose; mar = mark;