Eksempelbevoksning - FrederiksdalEksempelbevoksning nr. 1 - Afd. 18d

Se Fig. 2-3. Bevoksningen består hovedsageligt af gammel (117 år) bøg på en skråning ned mod Bagsværd Sø. Måldiameterhugsten og foryngelsen er ikke så fremskredet i sin udvikling som i Eksempelbevoksning nr. 4. Der findes gennemgående en tæt og uensartet opvækst af især ahorn, men også iblandet bøg og elm. Nogle steder er foryngelsen endnu ikke slået an, men disse områder bliver gradvist mindre efterhånden som foryngelsen breder sig ud over alt. Der er en P-plads, og de mange skovgæster gør, at der i områder er så megen færdsel, at skovbunden slides.

undefined

Fig. 2. Eksempelbevoksning nr. 1 - afd. 18c. Gammel bøg med tæt og høj foryngelse af ahorn. De gamle bøge fjernes efterhånden som de opnår måldiameteren. Udrensning i foryngelsen indledes, når de største og groveste ahorn kan fjernes ved hjælp af selvskovere.

undefined

Fig. 3. Eksempelbevoksning nr. 1 - afd. 18c. Et mindre område, hvor foryngelsen endnu ikke er slået an. Skovbunden har tidligere i hele bevoksningen været bar og præget af vind fra søen, som blæser ind i bevoksningen; men efterhånden som især ahornforyngelsen har bredt sig, er der opstået mere læ.

Eksempelbevoksning nr. 2 - Afd. 20c

Se Fig. 4. Gammel bøg (137 år) på forblæst skråning mod Bagsværd Sø. Foryngelsen består her primært af bøg som langsomt breder sig ned ad skråningen. Det går langsomt på den forblæste bund, men måldiameterhugsten af den gamle bøg sikrer tilsyneladende en afvikling af de gamle træer, som passer med foryngelsens fremmarch. Dele af bevoksningen mod nord blev væltet under stormfaldet i 1967. Her har der udviklet sig en foryngelse af nu ung eller mellemaldrende ahorn og bøg.

undefined

Fig. 4. Eksempelbevoksning nr. 2 - afd. 20c. Gamle bøge som nærmer sig måldiameteren. Der er ældre foryngelse af bøg og ahorn i baggrunden og til venstre (mod nord), som har etableret sig i de dele af bevoksningen, der blev stormfældet i 1967.

Eksempelbevoksning nr. 3 - Afd. 21a

Se Fig. 5. Ahorn foryngelse som har etableret sig efter 1967 stormfaldet, som væltede noget af den gamle bøg i bevoksningen. Foryngelsen er iblandet mindre andele ask og bøg, og den skal fremover plejes med brændehugster foretaget af selvskovere efter udvisning af de groveste og kvalitativt ringeste træer. Dermed vil bevoksningens kvalitet langsomt, men sikkert blive forbedret.

undefined

Fig. 5. Eksempelbevoksning nr. 3 - afd. 21a. Ahorn foryngelse som er fremkommet efter 1967-stormfald i gammel bøg. Der findes mange pæne træer i foryngelsen, skønt der stadig også er mange grove træer af dårlig kvalitet. De sidstnævnte vil dog gradvist forsvinde efterhånden som bevoksningen bliver tyndet flere gange.

Eksempelbevoksning nr. 4 - Afd. 34a

Se Fig. 6-8. 117-årig bøg og eg, som befinder sig lang fremme i foryngelsesfasen. Måldiameterhugsten har været foretaget her siden 1980, og foryngelsen har indfundet sig gruppevist. Efterhånden er de fleste grupper smeltet sammen, og der er i dag er en uensartet foryngelse i det meste af bevoksningen.

undefined

Fig. 6. Eksempelbevoksning nr. 4 - afd. 34a. Der er stadig store bøge og ege tilbage, skønt der har været gennemført måldiameterhugst i 25 år. Pletvist dækker foryngelsen endnu ikke helt skovbunden, men også her er der ved nøjere eftersyn mange selvsåede bøgeplanter.

undefined

Fig. 7. Afd. Eksempelbevoksning nr. 4 - afd. 34a. Den mandshøje foryngelse af bøg strækker sig efter lyset og bliver af fin kvalitet under den lyse skærm.

undefined

Fig. 8. Afd. Eksempelbevoksning nr. 4 - afd. 34a. De sidste store bøge er af god kvalitet, skønt den gamle bestand nu har været under afvikling i 25 år.

Eksempelbevoksning nr. 5 - Afd. 3a og 8d

Se Fig. 9-10. Rundt om hovedbygningen og langs Mølleåen findes skov med store naturværdier og æstetiske værdier. Her får træerne lov at blive meget gamle og store. Langs åen er der store rødel blandet med yngre selvsået ask, mens der oppe på den højere bund findes gamle kæmper (200-350 år) af især bøg, men også ahorn, ask og eg.

undefined

Fig. 9. Afd. Eksempelbevoksning nr. 5 - afd. 8d. Langs Mølleåen findes våde områder med store rødel og opvækst af især ask.

undefined

Fig. 10. Afd. Eksempelbevoksning nr. 5 - afd. 3a. Rundt om hovedbygningen får træerne lov at blive kæmpestore – her en bøg, som er mindst 200 år gammel.