Frederiksdal Skovdistrikt

undefined

Det er især målet, at skoven skal passes, se ordentlig ud og give et årligt overskud. Med sin beliggenhed i Københavnsområdet er det også vigtigt at værne om skovens æstetiske værdier og naturværdierne. Måldiameterhugsten ved afviklingen af de gamle bevoksninger er central, og medfører en så langsom og gradvis afvikling, at problemer med misfarvning (rødkerne) undgås samtidig med, at foryngelsen får den fornødne tid til at indfinde sig af sig selv.Type : Løvskov med nål

Hvor : Mellem Virum og Bagsværd nord for København (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Privatejet

Areal : 205 ha , heraf 165 ha bevokset

 

Kontakt

Skovrider Niels Heding
Tlf.: 45 87 73 26