Kort over Færchs PlantageNår du skal rundt i skoven, kan det være en fordel at benytte det særlige skovkort (fig. 1):

Hedeselskabets skovkort over Færchs Plantage. Kortet viser f.eks. veje, spor, afdelingsgrænser og –numre, samt bevoksningsgrænser, træart og hvilket år den er plantet eller forynget naturligt. Vigtigste træarter: RGR = Rødgran; DGR = Douglasgran; SGR = Sitkagran; SKF = Skovfyr; ÆGR = Ædelgan; AGR = Grandis; NOB = Nobilis; HYL = Hybridlærk; JAL = Japansk lærk; BØG = Produktionsskov af Bøg; BØV = Værnskov af bøg; KRA = Krat; UBV = Ubevokset.