Den naturnære fremtid - Dyrbæk SkovNaturnær drift af mindre skove og skovparceller

Der er sjældent formuleret og nedskrevet et konkret driftsformål på en mindre ejendom. I stedet ligger driftsformålet ”i luften”.

Skovene er ofte vigtige for ejerglæden. En typisk mindre skovejendom drives ofte af ejeren selv i samråd med en skovbrugskonsulent. Ejeren har typisk stor fornøjelse og et rekreativt udbytte af at arbejde i egen skov. Det drejer sig i reglen om at producere brænde. Jagten spiller også en vigtig rolle for en del mindre skovejere.

Desuden har skoven været brugt til – måske med årtiers mellemrum – at hæve en særlig indtægt i form af salg af gavntræ i enkelte år, mens der i reglen ikke har været foretaget større investeringer i skovdriften.

Naturnær skovdrift i praksis

Den naturnære skovdrift i Dyrbæk Skov praktiseres på samme vis som skovdriften i Varnæs Fællesskov (se eksemplet på denne hjemmeside).

Dyrbæk Skov er interessant – og bør besøges, hvis man i forvejen besøger f.eks. Varnæs Fællesskov, for at se et eksempel på naturnær skovdrift i privat skov.

For det første demonstrerer Dyrbæk Skov en sjældent set smuk udvikling af løvtræ – især bøg og ask.

For det andet er det interessant at dette findes i en lille ”småskov”, idet disse til tider er berømte eller måske berygtede for mangel på gavntræ af god kvalitet. Den slags generaliseringer skal naturligvis altid tages med forbehold, men de eksisterer, hvorfor Dyrbæk Skov er relevant som eksempel på det modsatte.