Eksempelbevoksning - Dyrbæk SkovEksempelbevoksning nr. 1 – Dyrbæk Skov

Se Fig. 2-3. Skoven, som på vestsiden af vandløbet er ejet af samme ejer, består hovedsageligt af en varieret bevoksning med 65-90 årig ask og bøg i blanding. Bøgen dominerer oppe på skrænternes tørre bund, mens asken dominerer i bunden af slugten, hvor fugtigheden er højere.

undefined

Fig. 2. Eksempelbevoksning nr. 1 – Dyrbæk Skov. I de laveste områder – her nede ved vandløbet i bunden af slugten og næsten helt ude ved kysten – har asken udviklet sig smukt, mens bøgen i højere grad har stået i skyggen af asken. Asken skoves efterhånden som den bliver hugstmoden, og bøgene kan herefter udvikle sig.

undefined

Fig. 3. Eksempelbevoksning nr. 1 – Dyrbæk Skov. På de højere tørrere partier spiller bøgen en mere dominerende rolle i skoven. Småskove kan også producere træ af overbevisende kvalitet.

Spontan naturlig foryngelse vil efter al sandsynlighed forløbe uproblematisk efterhånden som de gamle træer gradvist afvikles. Begyndelsen af selve foryngelsesfasen ligger dog endnu 10-20 år ude i fremtiden.