Agsø Skov

undefined

Målet med skovdriften er at beskytte og udvikle skovens natur og dens mangfoldighed – særligt fuglelivet. Samtidig skal skoven være varieret spændende og smuk, og skovdriften skal give mest mulig plads til skovens naturlige dynamik. Der hugges for de mindst almindelige samt for markante og specielle træer, ligesom der efterlades mere dødt ved og grøftesystemet så vidt muligt enten ikke vedligeholdes eller tilstoppes.Type : Løvskov med nål

Hvor : 1 km syd for Åbenrå Fjord og 5 km sydøst for Åbenrå centrum (Skovregion IV). Se kort

Ejerforhold : Tanganyka A/S

Areal : 52 ha , heraf 11 ha sø

 

Kontakt

Skovfoged Jakob Engsig-Karup 
Tlf.: 24 22 95 49