Eksempelsamling

Se eksempler på private skovejeres erfaringer med naturnær skovdrift. Eksempelsamlingen viser eksempler fra mere end 20 private skovejendomme. Eksemplerne er fra forskellige egne af landet, og repræsenterer vidt forskellige skovtyper, jordbunde og ejerforhold.

Vælg skov på kortet - eller fra listen nedenunder. For hvert eksempel er der kort, som gør det nemt at besøge skovene og finde de interessante bevoksninger.

Du kan også vælge ud fra hvilken skovregion eller skovtype skoven hører under.

Vær opmærksom på, at eksemplerne alene beskriver den enkelte skovejers eller -forvalters erfaringer med naturnær skovdrift.