Privat skovdrift

Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede.

Grafik over privat skovdrift  

Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

Miljøstyrelsen står for administration af skovloven. Den fører tilsyn med, at loven overholdes - og træffer afgørelser om dispensation efter skovloven til f.eks. byggeri, etablering af anlæg og udstykning mv. i fredskov.

Naturnær skovdrift

Naturnær skovdrift betyder, at man driver skoven så den efterligner en naturlig, vildtvoksende skov så meget som muligt. Det betyder bl.a. at man udnytter det naturlige frøfald.

Private skovejere er i stigende grad med til at bevæge skovdriften i en mere varieret og naturnær retning.

Læs mere om naturnær skovdrift i private skove

Information

Der er udgivet en række hæfter i serien SKOV-info med praktisk information om skovdrift. Disse hæfter rummer megen nyttig viden for skovejere.

Find SKOV-info her 

Brand-, tyveri- og hærværksskader

Man kan søge om erstatning, hvis der har været skader på private arealer. Se hvilke skader, der kan søges om erstatning for.

Læs mere om brand-, tyveri- og hærværksskader