Nationalt skovprogram 2002

Danmarks nationale skovprogram 2002 gav et samlet overblik over skovpolitikken i årene frem til 2018, hvor det blev afløst af et nyt skovprogram: Danmarks nationale skovprogram 2018.

Skovprogrammet 2002 indeholder seks hovedformål, som er beskrevet nedenfor.

 1. At tage hensyn til natur og miljø 
  Gennem en omstilling til en mere naturnær skovdrift og ved bevaring af skovenes naturværdier.
 2. At skabe en sund økonomi i skovene 
  Via en sikring af skovbruget som erhverv, hvilket skal foregå ved at etablere økonomisk bæredygtige rammer for skovene.
 3. At tage sociale hensyn 
  Ved at fastholde og udvikle skoven som et velfærdsgode – dvs. at give befolkningen gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skovene.
 4. At sørge for mere skov og natur i Danmark 
  Ved at sørge for at skovarealet øges, så skovlandskaberne kommer til at udgøre 20-25 procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (dvs. indenfor 80 til 100 år).
 5. At udvikle og formidle viden 
  Ved at opbygge en stor kompetence om skovene og ved at udveksle viden i skovsektoren – og ved at sikre adgang til viden gennem forskning, uddannelse, formidling og information.
 6. At fremme internationale mål for verdens skove 
  Ved at fremme af bæredygtig skovdrift såvel globalt som regionalt (Europa, EU), og ved at arbejde for bæredygtig skovdrift i både Norden og Østersøområdet.

Hovedelementer i skovpolitikken er naturnær skovdrift og beskyttelse af skovenes natur.

Strategi for skovbrugserhvervet

Læs Strategi for skovbrugserhvervet