Skove beskytter

Foto: Jens Stolt

Strategiske pejlemærker

1. Fremme skovenes beskyttende funktion af vores vand.

2. Styrke skovenes bidrag til klimatilpasning.

Fremme skovenes beskyttende funktion af vores vand samt styrke skovenes bidrag til klimatilpasning

Handlinger:

Styrke indsatsen for at indgå nye partnerskaber om projekter på arealer forvaltet af Naturstyrelsen med det formål at tilbageholde og optage vand, så risikoen for oversvømmelser reduceres.

Afdække muligheder for ekstern finansiering af nye samarbejdsprojekter om klimatilpasning.

Fortsætte formidling af de gode eksempler, hvor skoven bidrager til klimatilpasning, herunder skaber synergi til andre skov- og naturindsatser, blandt andet via www.klimatilpasning.dk.