Robuste og sunde skove

Foto: Søren Fodgaard

Strategisk pejlemærke

Sikre sunde, modstandsdygtige og robuste skove

Sikre sunde, modstandsdygtige og robuste skove

Handlinger:

Udføre overvågning for planteskadegørere og varetage et beredskab for, hvordan eksisterende og potentielle skadevoldere skal håndteres ved udbrud.

Efterspørge forskning, overvågning, udvikling og formidling om eksisterende og nye skadevoldere og trusler. Det sker ved årlige prioriteringer i rammeaftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om hhv. forskningsbaseret myndighedsbetjening og national skovovervågning.

Opretholde Naturstyrelsens fremavlsprogrammer og derved levere væsentlige bidrag til en velegnet frø- og planteforsyning til de danske skove.

Fokusere på at bevare genetisk variation hos træer og buske for at fastholde et grundlag for diversitet i skovene fremover.

Efterspørge forskning, udvikling og praksisnær rådgivning vedrørende klimatilpasset frø- og plantemateriale (arter og provenienser). Det sker ved årlige prioriteringer i rammeaftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Implementere ændringer til stormfaldsordningen i lyset af anbefalingerne fra udvalget.