Det nationale skovprogram

Vision

 "Et skovareal i vækst med sunde og robuste skove, hvor der er plads til forskellighed, og hvor der er gode muligheder for at producere bæredygtigt træ og skabe arbejdspladser, tage hånd om biodiversiteten og beskytte naturperler, modvirke klimaændringer og beskytte grundvand og for at tilbyde gode oplevelser for friluftslivet. I nye og gamle skove og til gavn og glæde for både nuværende og kommende generationer. Dette er visionen for Danmarks skove"

Langsigtede mål

  • at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.

  • at 10 pct. af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

Temaer

  • Mere skov og mindre global opvarmning

  • Bæredygtig produktion

  • Mere biodiversitet

  • Friluftsliv og kulturværdier

  • Skove beskytter

  • Robuste og sunde skove