Digitalt ansøgningsskema

Fredskovpligtige arealer skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift.

Fortsæt til digitalt ansøgningsskema

 

Langt de fleste skove i Danmark er omfattet af skovlovens regler. Vejledningen til skovloven beskriver, hvilke aktiviteter, der kan foretages uden tilladelse efter skovlovens regler, samt hvilke aktiviteter, der kræver dispensation.

Nedenfor finder du et link til det digitale ansøgningsskema, som du kan bruge ved ansøgning efter skovloven.

Ansøgningsskemaet kan anvendes af både offentlige myndigheder, virksomheder og private skovejere. Ansøgningsskemaet ligger på Virk.dk.

Fortsæt til digitalt ansøgningsskema

Når du anvender det digitale ansøgningsskema og den kortfunktion, som findes i det digitale ansøgningsskema, får du hjælp til en korrekt udfyldelse af din ansøgning. Dermed kan Miljøstyrelsens vurdering af din ansøgning hurtigere gå i gang.

Der kan selvfølgelig være situationer, hvor Miljøstyrelsen kan have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at forstå din ansøgning.

Ønsker du ikke at bruge det nye digitale ansøgningsskema, er det fortsat muligt at sende en ansøgning via e-mail ved anvendelse af nedenstående ansøgningsblanket. Der kan forventes en længere sagsbehandlingstid ved anvendelse af blanketten, særligt i forbindelse med oplysning af sagen. 

Efter udfyldelse af ansøgningsskemaet skal det sendes pr. mail til den af Miljøstyrelsens lokale enheder, der har ansvaret for skovloven i din kommune. 

Fortsæt til ansøgningsblanket

Find din lokale enhed med ansvar for skovloven under fanen Skovloven og tilskud.