Ansøgningsskema

Fredskovpligtige arealer skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift.

Langt de fleste skove i Danmark er omfattet af skovlovens regler. Vejledningen til skovloven beskriver hvilke aktiviteter, der kan foretages uden tilladelse efter skovlovens regler samt hvilke aktiviteter, der kræver dispensation.

Nedenfor finder du det ansøgningsskema, du kan bruge ved ansøgning i forhold til skovloven.

Ansøgningsskema

Efter udfyldelse af ansøgningsskemaet sendes det pr. mail til den af Miljøstyrelsens lokale enheder, der har ansvaret for skovloven i din kommune. 

Find din lokale enhed med ansvar for skovloven under fanen Skovloven og tilskud.