Ansøgninger efter skovloven

Digital ansøgning om aktiviteter i skov

Ønsker du at indsende ansøgning efter skovloven kan du anvende det digitale ansøgningsskema. Når du anvender det digitale ansøgningsskema får du hjælp til en korrekt udfyldelse af din ansøgning. Dermed kan Miljøstyrelsens vurdering af din ansøgning hurtigere gå i gang. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor Miljøstyrelsen kan have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at forstå din ansøgning.

Gå til digitalt ansøgningsskema

Målet er, at sagsbehandlingstiden fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet og sendt en afgørelse, for hovedparten af sagerne er højst 7 uger. Ansøgninger modtaget før 1/1 2023 behandles af en task-force, hvor målet er, at mindst 200 sager er færdigbehandlet i 2023 og alle sager modtaget før 1/1 2023 er afgjort før udgangen af 2024.

Spørgsmål vedrørende aktiviteter i skov

Har du spørgsmål vedrørende aktiviteter i fredskov, kan du skrive til Obfuscated Email eller ringe på tlf. 21 76 54 60. Åbningstiden for telefonen er hverdage kl. 9-15.

De lokale skovlovsenheder

Skovloven administreres af to lokale enheder i Miljøstyrelsen. Som udgangspunkt varetager Miljøstyrelsen Østjylland sagerne i Jylland, på Læsø, Samsø og Fanø, mens Miljøstyrelsen Sjælland som udgangspunkt varetager sagerne øst for Lillebælt.

Lokale enheder (Østjylland)

Lokale enheder (Sjælland)