Skovrådet

Miljø- og fødevareministeren nedsætter i henhold til § 47 i skovloven et skovråd, som skal rådgive ministeren om skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove.

Skovrådet skal på eget initiativ afgive udtalelser om spørgsmål af betydning for skovene eller administrationen af skovloven, og generelt følge udviklingen på dette område.

Rådets formand udpeges af miljø- og fødevareministeren. Rådets øvrige 15 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer med interesse i og tilknytning til skovbruget.


Indhold

1.  Skovrådets medlemmer

2.  Skovrådets forretningsorden

3. Mødemateriale

4.  Referater fra Skovrådets møder

5.  Pressemeddelelser

6.  Skovrådets breve

7. Skovrådets sekretariat


Skovrådets medlemmer

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Medlemmer af Skovrådet 1. oktober 2016 – 30. september 2020:

Formand, Carsten With Thygesen  
Tidl. adm. direktør for HedeDanmark 
E-mail: 

Godsforvalter  Niels Otto Lundstedt
E-mail:
Indstillet af: Dansk Skovforening

Afdelingsleder Tanja B. Olsen
E-mail:
Indstillet af: Dansk Skovforening

Skovejer Johan Tesdorpf
E-mail: Indstillet af: Landbrug & Fødevarer

Sekretariatschef hos De Danske Skovdyrkerforeninger Kristian Gernow
E-mail: 
Indstillet af: De Danske Skovdyrkerforeninger

Skovbrugschef i HedeDanmark Michael Glud
E-mail: k
Indstillet af: HedeDanmark

Indkøbschef hos Junckers Henrik Skibsted Jakobsen
E-mail:
Indstillet af:  Danske Træindustrier

Skovpolitisk medarbejder Nora Skjernaa Hansen
E-mail:  
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Seniorrådgiver, biodiversitet og naturpolitik, Thor Hjarsen 
E-mail:     
Indstillet af:  WWF – Verdensnaturfonden

Cand. Scient. i Naturressourcer og udvikling Lisbet Christoffersen
E-mail:
Indstillet af: Verdens Skove

Kontorchef for Teknik og Miljø Mette Herbert 
Indstillet af: Kommunernes Landsforening
Erstattes frem til den 30. september 2020:
Vicekontorchef for Teknik og Miljø Troels Garde Rasmussen
E-mail:  

Henrik Wejdling
E-mail:
Indstillet af:  Dansk Ornitologisk Forening

Politisk konsulent Trine Bergholtz Friis
E-mail:
Indstillet af:  Friluftsrådet

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
E-mail:
Indstillet af:  Københavns Universitet - IGN

SeniorrådgiverJesper Fredshavn
E-mail:
Indstillet af:  Århus Universitet - DCE

Lektor Jacob Heilmann-Clausen
E-mail: Indstillet af:  Københavns Universitet - CMEK


Skovrådets forretningsordenMødemateriale

  •  

Referater fra Skovrådets møder

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


Pressemeddelelser


Skovrådets breve


Sekretariat

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
Holmens Kanal 42
1216 København K

Sekretær for Skovrådet Mette Rask 

E-mail: