Retningslinier for bæredygtig skovdrift

J.nr. 2001-200-0001
Den 30. april 2001


Der vedlægges udskrift af operationelle retningslinier for bæredygtig skovdrift på ejendomsniveau.

Retningslinierne er udarbejdet i en arbejdsgruppe under Naturstyrelsen i perioden november 1999 - april 2001. Gruppen holdt i alt ni møder og var sammensat af repræsentanter fra følgende organisationer og institutioner:

- Amtsrådsforeningen (repræsenteret ved Nordjyllands amt)
- BAT-Katellet
- Byggeriets Arbejdsgivere
- Danmarks Jægerforbund
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
- Dansk Skovforening
- Danske Forstkandidaters Forening
- Danske Træindustrier
- Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole, Inst.for  Økonomi, Skov og Landskab, Sektion for Skovbrug
- Forskningscentret for Skov & Landskab
- Friluftsrådet
- Hedeselskabet
- Kommunernes Landsforening (repræsenteret ved Århus Kommunes Naturforvaltning)
- Natur og Ungdom
- Nepenthes
- Naturstyrelsen
- Skovskolen
- WWF Verdensnaturfonden

Strategi for skovbrugserhvervet

Læs Strategi for skovbrugserhvervet

Salg og udleje

Bl.a. boliger og arealer sælges eller udlejes løbende

Salg og udleje