Nationalt skovprogram 2002

Det nationale skovprogram er det nyeste bud på, hvordan de danske skove skal udvikle sig i fremtiden. Det blev udsendt af regeringen i juni 2002 og indeholder seks hovedformål, som er beskrevet nedenfor.

Programmet gælder for alle skove i Danmark, både de offentlige og de privatejede. Skovpolitikken gennemføres gennem forskellige tilskudsordninger, via skovloven og andre love samt gennem vejledning, information og rådgivning

Læs Danmarks Nationale Skovprogram

Det nationale skovprogram er bl.a. udmøntet i skovloven fra 2004.

 

Hovedelementer i skovpolitikken er naturnær skovdrift og beskyttelse af skovenes natur.

Det nationale skovprogram viser vejen frem

Det nationale skovprogram seks hovedformål går ud på:

 1. At tage hensyn til natur og miljø
  Gennem en omstilling til en mere naturnær skovdrift og ved bevaring af skovenes naturværdier.
 2. At skabe en sund økonomi i skovene
  Via en sikring af skovbruget som erhverv, hvilket skal foregå ved at etablere økonomisk bæredygtige rammer for skovene.
 3. At tage sociale hensyn
  Ved at fastholde og udvikle skoven som et velfærdsgode – dvs. at give befolkningen gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skovene.
 4. At sørge for mere skov og natur i Danmark
  Ved at sørge for at skovarealet øges, så skovlandskaberne kommer til at udgøre 20-25 procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (dvs. indenfor 80 til 100 år).
 5. At udvikle og formidle viden
  Ved at opbygge en stor kompetence om skovene og ved at udveksle viden i skovsektoren – og ved at sikre adgang til viden gennem forskning, uddannelse, formidling og information.
 6. At fremme internationale mål for verdens skove
  Ved at fremme af bæredygtig skovdrift såvel globalt som regionalt (Europa, EU), og ved at arbejde for bæredygtig skovdrift i både Norden og Østersøområdet.

Links

Strategi for skovbrugserhvervet

Læs Strategi for skovbrugserhvervet

Salg og udleje

Bl.a. boliger og arealer sælges eller udlejes løbende

Salg og udleje