Processen bag det nationale skovprogram 2018

Det nye skovprogram skal sætte retningen for den danske skovpolitik og udvikle skovene bæredygtigt. Skovene skal hjælpe den grønne omstilling på vej.

Det nye skovprogram skal sætte retningen for den danske skovpolitik og udvikle skovene i en bæredygtig retning. Skovene skal hjælpe den grønne omstilling på vej.

Indsatssen med at udvikle skovprogrammet har stået på gennem længere tid, og nedenfor ses en oversigt over arbejdet.

 

2018: Udkast til skovprogram sendes i offentlig høring

2016: Skovrådet drøftede oversigt over emnerne i skovprogrammet og ønsker til processen frem mod den offentlige høring. Se Miljøstyrelsens (tidl. SVANA) præsentation her.

2014: Dialog med interessenter i workshops og skovkredsmøder

2013: Arbejdet med nyt skovprogram indledtes i skovrådet med en brainstorm om fokuspunkter

2011: Skovpolitisk Udvalg afleverede anbefalinger til fremtidens skovpolitik