Lovgivning

Her kan du læse om hvilke love og regler, der gælder for driften af skovene.

Skovloven

Skovloven har til formål at bevare de danske skove, at forbedre skovbrugets stabilitet og produktivitet og at medvirke til at forøge skovarealet.
Læs mere om skovloven.

Vejledning om Skovloven

Vejledningen udstikker retningslinier for Miljøstyrelsens administration af skovloven, og den retter sig derfor primært til styrelsens lokale enheder, som varetager denne administration.
Læs vejledningen om skovloven.

Ansøgning efter Skovloven

Her finder du det ansøgningsskema, du kan bruge ved ansøgning i forhold til Skovloven.
Hent ansøgningsskemaet.

Fredskovspligten

Ejerne af de fleste private skove og alle offentlige skove er forpligtet til at anvende arealerne til skovbrugsformål og til at dyrke dem efter skovlovens krav om god og flersidig skovdrift.
Læs mere om fredskovspligten.

Skovrådet

Skovrådet rådgiver bl.a. ministeren om skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skovene.
Læs mere om skovrådet.

Nationalt skovprogram

Det nationale skovprogram beskriver, hvordan de danske skove skal udvikle sig i fremtiden. Programmet gælder for alle skove i Danmark, både de offentlige og de privatejede.
Læs mere om det nationale skovprogram.

Bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst (EUTR)

Ulovlig skovhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger. Læs hvad EU og Danmark gør for at bekæmpe det.
Læs mere om EUTR.