Vandløbsprojekter

Her på siden finder du en nem indgang til de projekter om vandløb, som Miljøstyrelsen har igangsat for at opnå det bedst mulige faglige grundlag i arbejdet med vandplanlægningen.

Fakta

I Danmark har vi cirka 65.000 km vandløbsstrækninger. Vandløbene har fra naturens side et fantastisk varieret dyre- og planteliv og danner et fint forgrenet transportnet for vand, dyr og planter samt næringsstoffer, der transporteres fra land til søer og ud til vores kystområder.

Læs mere om vandløb

Læs mere om overvågning af vandløb