Søprojekter

Her på siden finder du en nem indgang til de projekter om søer, som Miljøstyrelsen har igangsat for at opnå det bedst mulige faglige grundlag for arbejdet med vandplanlægning i Danmark.

Fakta

I Danmark er der 120.000 søer. Langt de fleste er imidlertid meget små - ikke mere end et par parcelhusgrunde. Søernes beliggenhed og antal ud over landet er vigtig for den biologiske mangfoldighed, og de fungerer som hjemsted og refugie for et stort antal små og store dyr samt vandplanter.  

Læs mere om søer

Læs mere om overvågning af søer