Øvrige

Miljøstyrelsen udfører en række projekter, som går på tværs af de øvrige områder. Det gælder økonomiske analyser og arbejdet med resultatdatabasen, som skal gøre det nemt at få adgang til vandplanlægningens data. Her på siden finder du en nem indgang til de tværgående projekter på vandplanområdet.