Grundvandsprojekter

Her på siden finder du en nem indgang til de projekter, der har fokus på grundvand, og som Miljøstyrelsen har igangsat for at opnå det bedst mulige faglige grundlag for vandplanlægningen i Danmark.

Fakta

I Danmark er grundvandet en af vores allervigtigste ressourcer. Adgangen til rent vand er af afgørende betydning for mennesker samt for plante- og dyrelivet på landjorden og i vandet. Hver dag pumpes der derfor tusindvis af liter rent grundvand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og til landbruget og virksomhederne.

Læs mere om overvågning af grundvand

Læs mere om grundvand