FAQ om vandplanerne

I forbindelse med offentliggørelsen af vandplanerne for første planperiode d. 30. oktober 2014 er der udarbejdet en FAQ.

Vandplanernes effekt

Implementering af vandplanerne

Økonomi

Kystvand (kvælstof)

Søer (fosfor)

Vandløb

Spildevandsindsatser

Grundvand