Tilstandsvurderinger 2021

Tilstandsvurderinger for kystvande og grundvandets tilstand for pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer supplerer de tilstandsvurderinger, der indgår i basisanalysen fra 2019.

Basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 indeholder tilstandsvurderinger for vandløb, søer og grundvandets tilstand for nitrat. 

Der er nu udarbejdet tilstandsvurderinger for kystvande og grundvandets tilstand for pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer. Tilstandsvurderingerne er udarbejdet med ny viden fra faglige projekter og overvågning.