Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027

Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) skal sikre ”god tilstand” i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 har været i offentlig høring fra 22. december 2021 - 22. juni 2022. Høringen er nu afsluttet. Miljøstyrelsen har udarbejdet det faglige grundlag for vandområdeplanerne, mens Miljøministeriets departement har det overordnede ansvar for vandområdeplanerne. Derfor kan du også læse om vandområdeplanerne på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk, se nedenfor.  

Oversigt over materiale

Vandområdeplanerne 2021-2027

Høring af vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser mv. på Miljøministeriets hjemmeside

Kort og data

MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027
Se bagvedliggende data i Vandplandata.dkVejledning om vandløbsindsatser i MiljøGIS

Det faglige grundlag

Præsentationer af faglige projekter
Supplerende oplysninger (rapporter, vejledninger og retningslinjer)