Arbejdsprogram 2021-2027

Arbejdsprogrammet for vandområdeplaner 2021-2027 beskriver, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter inddrages i arbejdet

Arbejdsprogrammet er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet med udgangspunkt i vandrammedirektivets bestemmelse om, at EU-medlemslandene forud for hver ny planperiode skal fremlægge et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste vandområdeplaner. 

Arbejdsprogrammet for vandområdeplaner 2021-2027 har været fremlagt i offentlig høring i 6 måneder fra den 22. december 2018 til den 21. juni 2019. Efterfølgende er arbejdsprogrammet revideret med baggrund i de indkomne høringssvar – således at det afspejler den politiske linje, som miljøministeren har beskrevet i forordet. Endvidere er det arbejde, som til stadighed pågår med at forbedre viden om tilstanden i vandmiljøet og om virkemidler og effekter, afspejlet i en opdateret status over de faglige projekter og basisanalysen.

Arbejdsprogrammet for vandområdeplaner 2021-2027 kan findes her