Arbejdsprogram 2015-2021

Endeligt arbejdsprogram for 2. generation vandområdeplaner

I arbejdsprogrammet for 2. generation vandområdeplaner redegør Naturstyrelsen for, hvilke elementer der vil indgå i forberedelsen af de vandområdeplaner, der skal offentliggøres senest 22. december 2015. Arbejdsprogrammet indeholder bl.a. oplysninger om, hvordan og hvornår interessenter og offentligheden vil blive inddraget i vandplanlægnignen.

Arbejdsprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i vandrammedirektivets bestemmelse om, at EU-medlemslandene forud for hver ny planperiode skal fremlægge et arbejdsprogram for forberedelsen af de næste vandområdeplaner.

Arbejdsprogrammet har været i høring i perioden 17. maj-18. november 2013, og Naturstyrelsens behandling af høringssvar kan læses i høringsnotatet.

Læs arbejdsprogrammet

Læs høringsnotatet