Armensk brombær

Sådan genkender du armensk brombær

Armensk Brombær spottes oftest let på de kraftigt hvidfiltede bladundersider og den kraftige vækst. Nærliggende forvekslingsmuligheder, som også har tydeligt hvid- eller gråfiltede bladundersider er:

  • R. grabowskii (Duskblomstret Brombær): Buede, svagere torne på blomsterskuddet og korte kronblade. 
  • R. ulmifolius (Elmebladet Brombær): Har tydeligt voksklædte skud, kun med korte filtlag.  
  • R. cardiophyllus (Hjertebladet Brombær): ægformet endeblade som er tydeligt hårede på oversiden og har meget tæt, skarpt spidstakket bladkanter.

Brombær kan kun bestemmes sikkert i blomstringsperioden. Typisk vil kombinationen af de 3 karakter 1) kraftig 5-kantet stængel (ses let ved at klippe stænglen over), 2) hvidfiltet underside 3) ende-småbladet på det 5-koblede skud er langstilket, være nok til sikkert at bestemme arten som armensk brombær. 

 

Tydelig furet skud med kraftige torne
Hvidfiltet bladunderside
5-delt blad med omvendt ægformede blad siddende på lang stilk

Vejledning til bekæmpelse af armensk brombær

Kontrol og bekæmpelse af armensk brombær er vanskelig fordi planten har en høj vækstrate og har hurtig genvækst efter forstyrrelser, i form af genskydning med højere densitet af førsteårsskud, højere rate af rodsætning fra skudspidser, nye skud fra blomsterskud og høj rate af nye spirer fra frø i jorden, som har plads og lys til at spire.

Fordi armensk brombær er så vanskelig at bekæmpe, anbefales det at vælge en kombination af bekæmpelsesmetoder og bekæmpelsen kræver, at man er forberedt på en langvarig indsats som ikke nødvendigvis ender ud i en total udryddelse af planten, men nærmere kontrol over bestanden

 

Inden valg af bekæmpelsesmetode

Effektiv bekæmpelse starter med et godt kendskab til planten. Udryddelse kræver ofte en kombination af flere bekæmpelsesmetoder, og ved at sikre en langtidsplan for bekæmpelsen, da det kommer til at tage lang. Start bekæmpelse i de mindst tilvoksede områder.

Hyppig overvågning og kontrol med bestandene kan sikre en vedvarende bekæmpelse og bespare ekstra arbejde.

Ved maskinel bekæmpelse er det særdeles vigtigt, at man stopper maskinen og til fods kommer ud i tilstødende krat, f.eks. med en spade i hånden.

Grundighed, systematik og vedholdenhed er kodeord, når det gælder bekæmpelse af armensk brombær. Vær systematisk og sørg for at udføre kontrol og opfølgning af bekæmpelsen. Det kan langt bedre svare sig at rydde et hjørne af en bestand fuldstændigt end at bekæmpe hele bestanden halvhjertet. Der må under ingen omstændigheder færdigmodnes frø i en bekæmpet bestand. Selvom en bestand synes udryddet, bør man tilse den mindst tre år efter, at sidste plante er set.

Herunder er listet de anbefalede bekæmpelsesmetoder

Valg af bekæmpelsesmetode

Hvis bekæmpelse af armensk brombær skal lykkes, skal flere metoder kombineres og muligvis skal bekæmpelsestaktikken ændres efter et stykke tid, da planten tilpasser sig omgivelserne og de stressfaktorer den bliver udsat for, hvilket gør den aldeles svær at bekæmpe.

Valg af metode kan inddeles i tre kategorier; metoder velegnet til små bestande (op til 1.000 m2), metoder velegnet til store bestande (fra 1.000 til 10.000 m2) og metoder velegnet til meget store bestande (over 10.000 m2). Skemaet tager ikke højde for kombination af forskellige bekæmpelsesmetoder, men det viser, at det kan betale sig at skifte metode, når antallet af planter falder. Ofte skal flere metoder kombineres for at opnå et godt resultat, og generelt vil der næsten altid være behov for at supplere en bekæmpelse med manuel opgravning og optrækning af enkelte overlevne skud - bekæmpelse alene med maskinkraft er sjældent vellykket.

Sådan bruges skemaet
Første skema viser hvilke bekæmpelsesmetoder, der er bedst at anvende i mindre bestande af armensk brombær. Andet skema omhandler bekæmpelse af store bestande. Tredje skema omhandler de meget store bestande. Kig på smiley’erne under de enkelte metoder, og se hvilke metoder, der kan anbefales, kan bruges; eller ikke anbefales i Danmark. 

Smiley’en i skemaet angiver en afvejning af metodens tidsforbrug, effektivitet, arbejdsmiljø og påvirkning på natur og miljø. Skemaet er vejledende.

Herunder er listet de tre kategorier af metoder

Metoder der ikke kan anbefales

  • Afbrændingkan ikke anbefales, da det sjældent opnår tilpas høj temperatur. Afbrænding vil medføre ny frøspiring, og de brombærbuske der er brændt ned, hurtigt skyder med nye skud.
  • Pløjningkan i få tilfælde være en mulighed, men for det meste spreder pløjning armensk brombær mere. Derudover trives armensk brombær på forstyrrede områder og er hurtig til at genetablere en ny bestand.
  • Afdækningmed plastik, da armensk brombærs vækst er så kraftig at den blot løfter dugen. 
  • Oversvømmelse, planten har vist, at den kan overleve at være fuldt oversvømmet i over 40 dage og stadig skyde med nye skud, når vandet forsvinder. Derimod har armensk brombær vist, at hvis den bliver slået ned til rodkronen, kan den ikke klare iltfrie forhold, og dermed ikke overleve at have rødderne i vand.
  • Overskygning, bør overvejes grundigt da voksne planter af armensk brombær skal bruge <1% af fuldt sollys til vækst. Nye planter fra frø skal dog bruge mere end 44% sollys for at spire, og her kan metoden med skygge planter være effektiv.
  • Der findes mange sprøjtemidlersom i udlandet bruges i bekæmpelsen af armensk brombær og som mange steder bliver anbefalet som den mest brugbare bekæmpelse. Men det er vigtigt at bemærke at offentlige arealer i Danmark er omfattet af en aftale om udfasning af brugen af pesticider Det er dog op til den enkelte kommune, region eller statslige institution, at træffe beslutning om bekæmpelsesmetode