Blåt Fremdriftsforum

Blåt Fremdriftsforum

Blåt Fremdriftsforum er forankret i Miljøministeriets departement. 

Miljøministeriets hjemmeside om Blåt Fremdriftsforum

Før den 1. oktober 2017 lå ansvaret hos Miljøstyrelsen, og materiale ældre end denne dato kan tilgås herunder. 

Møder i Blåt Fremdriftsforum

Vandområdeplaner og vandrammedirektiv

Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i det danske vandkredsløb i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Lovgivning om vandområdeplaner

EU's vandrammedirektiv