Tidligere oplysninger

Der er i Danmark en stor efterspørgsel efter råstoffer som sand, grus og sten m.v. Der indvindes årligt over 20 mio. m 3 . Der indvindes både på land og på havet.  Råstofferne bruges til byggeri, veje og andre anlægsarbejder. Udnyttelsen og indvindingen af råstoffer skal ske som led i en bæredygtig udvikling og en samlet interesseafvejning af de samfundsmæssige behov. Dvs. at der ved indvinding af råstoffer skal tages både erhvervsmæssige og miljømæssige hensyn. Råstofloven sætter rammerne for råstofindvinding.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til al råstofudvinding på havet, mens regionerne giver tilladelse til råstofindvinding på land. 

Hvis du vil indvinde råstoffer, kan du finde information og diverse vejledninger på siderne om råstofindvinding.

Nedenfor seneste nyheder primært vedrørende råstofindvinding på havet:

SENESTE:

01-03-2017: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2016 er nu synlig her

20-02-2017: Indeksregulering af vederlagssatser og sikkerhedsstillelser 2018. Se satserne her

11-01-2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder til råstofindvinding på havet. Læs mere om auktioner  her

25-11-2016: Resultat af auktion over råstofområder på havet den 24. november 2016. Se her

18-11-2016: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2016. Læs mere

27-10-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør udbudsmateriale til auktion over to områder på havet. Der er tale om to områder i Nordsøen. Læs mere om auktioner her

25-08-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist den 22. september 2016. Læs mere om auktioner  her

19-08-2016: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2016. Læs mere

09-06-2016: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2016. Læs mere

08-03-2016: Ingen auktion april 2016, læs mere om auktioner  her

08-03-2016: Indeksregulerede vederlagssatser for 2017 er beregnet. Se her

05-02-2016: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2015. Læs mere

29-01-2016: Naturstyrelsen annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist 26. februar 2016. Læs mere om auktioner  her .

18-01-2016: Rapporter vedrørende råstofindvinding i Øresund. Efter intensiv indvinding i Øresund i 2012-2014 blev der gennemført en række undersøgelser m.v. vedrørende råstofindvinding i Øresund. Se rapporterne her

17-11-2015: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2015. Læs mere

25-08-2015: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2015. Læs mere

26-06-2015: Indvundne mændger i fællesområder 1. kvartal 2015. Læs mere

27-03-2015: Fællesområdebekendtgørelsen for råstofindvinding på havet er blevet ændret. 

26-03-2015: Udbudsmateriale til auktion 23. april 2015. Læs mere om auktioner

25-03-2015: Indeksregulerede vederlag 2016. Læs mere

06-02-2015: Indvundne mængder i fællesområder i fjerde kvartal 2014. Læs mere

05-02-2015: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 23. april 2015. Frist den 5. marts 2015.

19-12-2014: Indvundne mængder i fællesområder i tredje kvartal 2014. Læs mere

28-10-2014: Auktion i november 2014 aflyst. Læs mere om auktioner

03-10-2014: Udkast til afgørelse til NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområdet 548-AA Køge. Læs mere

30-09-2014: Indvundne mængder i fællesområder i andet kvartal 2014. Læs mere

17-09-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 26. november 2014. Frist 15. oktober 2014. Auktioner - læs mere

30-06-2014: Indvundne mængder i fællesområder i første kvartal 2014. Læs mere

20-03-2014: Indeksregulerede vederlag 2015. 

20-03-2014: Auktion i april 2014 aflyst. Læs mere om auktioner

20-03-2014: Indvundne mængder i fællesområder i 2013. Statistik om råstoffer

29-01-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 9. april 2014. Frist den 26. februar 2014. Læs mere om auktioner

24-01-2014: Indvundne mængder i fællesområder 2. og 3. kvartal 2013. Læs mere

06-11-2013: Vinder på auktion over råstofindvindingsområder på havet 6. november 2013. Se her

09-10-2013: Udbudsmateriale til auktion 6. november 2013. Læs mere  om auktioner

09-10-2013: Offentliggørelse af rapport fra arbejdsgruppe om forbedrede konkurrenceforhold mellem virksomheder, som indvinder råstoffer på havet. Se rapporten her

21-08-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 6. november 2013. Frist den 18. september 2013. 

06-05-2013: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2013.

01-05-2013: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet 30. april 2013.

10-04-2013: Forlængelse af frist for indsendelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse.

02-04-2013: Udbudsmateriale til auktion 30. april 2013. 

20-03-2013: Rapporten over råstofproduktionen på havområdet i 2012 er udkommet.

20-03-2013: Nye indeksregulerede vederlagssatser for 2014. 

20-03-2013: Indkaldelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse. Læs mere

19-02-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 30. april 2013. Frist den 19. marts 2013. 

31-01-2013: Indvundne mængder i fællesområder 2012.

08-11-2012: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet  7. november 2012.

24-10-2012: Spørgsmål og svar til auktionen 7. november 2012. 

23-10-2012: Indvundne råstofmængder i fællesområder i 3. kvartal 2012. 

10-10-2012: Udbudsmateriale til auktion 7. november 2012. 

02-10-2012: Reviderede bekendtgørelser vedrørende råstofindvinding på havet.

25-09-2012: Revideret vejledning om administration af råstofloven på land.

28-08-2012: Revideret kort i forbindelse med indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. 

22-08-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. Frist: 19. september 2012.

07-08-2012: Endelig opgørelse over indvundne råstoffer på havet 2011.

31-07-2012: Indvundne råstofmængder 2. kvartal 2012. 

07-06-2012: Indvundne råstoffer fra havet i 2011 opgjort og ny side om vederlagssatser.

15-05-2012: Indvundne råstofmængder 1. kvartal 2012.

28-03-2012: Udbudsmateriale til auktion 25. april 2012.

26-03-2012: Orientering til råstofbranchen om ændring af fællesområdebekendtgørelsen.

13-02-2012: Indvundne råstofmængder 4. kvartal 2011.

08-02-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 25. april 2012. Frist: 7. marts 2012.

07-02-2012: Ændring af annonceringsregler.

22-12-2011: Vederlagssatser pr. 1. januar 2012.

Se flere meddelelser til virksomheder om indvinding