Tidligere oplysninger

Nedenfor ses tidligere nyheder primært vedrørende råstofindvinding på havet:

Seneste

01-03-2017: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2016

20-02-2017: Indeksregulering af vederlagssatser og sikkerhedsstillelser 2018

11-01-2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder til råstofindvinding på havet

25-11-2016: Resultat af auktion over råstofområder på havet den 24. november 2016

18-11-2016: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2016

27-10-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør udbudsmateriale til auktion over to områder på havet. Der er tale om to områder i Nordsøen

25-08-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist den 22. september 2016

19-08-2016: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2016

09-06-2016: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2016

08-03-2016: Ingen auktion april 2016, læs mere om auktioner

08-03-2016: Indeksregulerede vederlagssatser for 2017 er beregnet

05-02-2016: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2015

29-01-2016: Naturstyrelsen annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist 26. februar 2016

18-01-2016: Rapporter vedrørende råstofindvinding i Øresund. Efter intensiv indvinding i Øresund i 2012-2014 blev der gennemført en række undersøgelser m.v. vedrørende råstofindvinding i Øresund

17-11-2015: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2015

25-08-2015: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2015

26-06-2015: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2015

27-03-2015: Fællesområdebekendtgørelsen for råstofindvinding på havet er blevet ændret. 

26-03-2015: Udbudsmateriale til auktion 23. april 2015

25-03-2015: Indeksregulerede vederlag 2016

06-02-2015: Indvundne mængder i fællesområder i fjerde kvartal 2014.

05-02-2015: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 23. april 2015. Frist den 5. marts 2015.

19-12-2014: Indvundne mængder i fællesområder i tredje kvartal 2014

28-10-2014: Auktion i november 2014 aflyst

03-10-2014: Udkast til afgørelse til NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområdet 548-AA Køge

17-09-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 26. november 2014. Frist 15. oktober 2014

20-03-2014: Indeksregulerede vederlag 2015. 

20-03-2014: Auktion i april 2014 aflyst

20-03-2014: Indvundne mængder i fællesområder i 2013

29-01-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 9. april 2014. Frist den 26. februar 2014

24-01-2014: Indvundne mængder i fællesområder 2. og 3. kvartal 2013

06-11-2013: Vinder på auktion over råstofindvindingsområder på havet 6. november 2013

09-10-2013: Udbudsmateriale til auktion 6. november 2013

09-10-2013: Offentliggørelse af rapport fra arbejdsgruppe om forbedrede konkurrenceforhold mellem virksomheder, som indvinder råstoffer på havet

21-08-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 6. november 2013. Frist den 18. september 2013. 

06-05-2013: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2013.

01-05-2013: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet 30. april 2013.

10-04-2013: Forlængelse af frist for indsendelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse.

02-04-2013: Udbudsmateriale til auktion 30. april 2013. 

20-03-2013: Rapporten over råstofproduktionen på havområdet i 2012 er udkommet.

20-03-2013: Nye indeksregulerede vederlagssatser for 2014. 

20-03-2013: Indkaldelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse. Læs mere

19-02-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 30. april 2013. Frist den 19. marts 2013. 

31-01-2013: Indvundne mængder i fællesområder 2012.

08-11-2012: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet  7. november 2012.

24-10-2012: Spørgsmål og svar til auktionen 7. november 2012. 

23-10-2012: Indvundne råstofmængder i fællesområder i 3. kvartal 2012. 

10-10-2012: Udbudsmateriale til auktion 7. november 2012. 

02-10-2012: Reviderede bekendtgørelser vedrørende råstofindvinding på havet.

25-09-2012: Revideret vejledning om administration af råstofloven på land.

28-08-2012: Revideret kort i forbindelse med indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. 

22-08-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. Frist: 19. september 2012.

07-08-2012: Endelig opgørelse over indvundne råstoffer på havet 2011.

31-07-2012: Indvundne råstofmængder 2. kvartal 2012. 

07-06-2012: Indvundne råstoffer fra havet i 2011 opgjort og ny side om vederlagssatser.

15-05-2012: Indvundne råstofmængder 1. kvartal 2012.

28-03-2012: Udbudsmateriale til auktion 25. april 2012.

26-03-2012: Orientering til råstofbranchen om ændring af fællesområdebekendtgørelsen.

13-02-2012: Indvundne råstofmængder 4. kvartal 2011.

08-02-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 25. april 2012. Frist: 7. marts 2012.

07-02-2012: Ændring af annonceringsregler.

22-12-2011: Vederlagssatser pr. 1. januar 2012.

Se flere meddelelser til virksomheder om indvinding

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.