Tidligere oplysninger

Nedenfor ses tidligere nyheder primært vedrørende råstofindvinding på havet:

 SENESTE:

01-03-2017: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2016

20-02-2017: Indeksregulering af vederlagssatser og sikkerhedsstillelser 2018

11-01-2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder til råstofindvinding på havet

25-11-2016: Resultat af auktion over råstofområder på havet den 24. november 2016

18-11-2016: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2016

27-10-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør udbudsmateriale til auktion over to områder på havet. Der er tale om to områder i Nordsøen

25-08-2016: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist den 22. september 2016

19-08-2016: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2016

09-06-2016: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2016

08-03-2016: Ingen auktion april 2016, læs mere om auktioner

08-03-2016: Indeksregulerede vederlagssatser for 2017 er beregnet

05-02-2016: Indvundne mængder i fællesområder 4. kvartal 2015

29-01-2016: Naturstyrelsen annoncerer efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet. Frist 26. februar 2016

18-01-2016: Rapporter vedrørende råstofindvinding i Øresund. Efter intensiv indvinding i Øresund i 2012-2014 blev der gennemført en række undersøgelser m.v. vedrørende råstofindvinding i Øresund

17-11-2015: Indvundne mængder i fællesområder 3. kvartal 2015

25-08-2015: Indvundne mængder i fællesområder 2. kvartal 2015

26-06-2015: Indvundne mændger i fællesområder 1. kvartal 2015

27-03-2015: Fællesområdebekendtgørelsen for råstofindvinding på havet er blevet ændret. 

26-03-2015: Udbudsmateriale til auktion 23. april 2015

25-03-2015: Indeksregulerede vederlag 2016

06-02-2015: Indvundne mængder i fællesområder i fjerde kvartal 2014.

05-02-2015: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 23. april 2015. Frist den 5. marts 2015.

19-12-2014: Indvundne mængder i fællesområder i tredje kvartal 2014

28-10-2014: Auktion i november 2014 aflyst

03-10-2014: Udkast til afgørelse til NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområdet 548-AA Køge

30-09-2014: Indvundne mængder i fællesområder i andet kvartal 2014

17-09-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 26. november 2014. Frist 15. oktober 2014

30-06-2014: Indvundne mængder i fællesområder i første kvartal 2014

20-03-2014: Indeksregulerede vederlag 2015. 

20-03-2014: Auktion i april 2014 aflyst

20-03-2014: Indvundne mængder i fællesområder i 2013

29-01-2014: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 9. april 2014. Frist den 26. februar 2014

24-01-2014: Indvundne mængder i fællesområder 2. og 3. kvartal 2013

06-11-2013: Vinder på auktion over råstofindvindingsområder på havet 6. november 2013

09-10-2013: Udbudsmateriale til auktion 6. november 2013

09-10-2013: Offentliggørelse af rapport fra arbejdsgruppe om forbedrede konkurrenceforhold mellem virksomheder, som indvinder råstoffer på havet

21-08-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 6. november 2013. Frist den 18. september 2013. 

06-05-2013: Indvundne mængder i fællesområder 1. kvartal 2013.

01-05-2013: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet 30. april 2013.

10-04-2013: Forlængelse af frist for indsendelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse.

02-04-2013: Udbudsmateriale til auktion 30. april 2013. 

20-03-2013: Rapporten over råstofproduktionen på havområdet i 2012 er udkommet.

20-03-2013: Nye indeksregulerede vederlagssatser for 2014. 

20-03-2013: Indkaldelse af ansøgninger om ændring af råstoflovens fællesområdebekendtgørelse. Læs mere

19-02-2013: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion den 30. april 2013. Frist den 19. marts 2013. 

31-01-2013: Indvundne mængder i fællesområder 2012.

08-11-2012: Vindere af auktion over råstofindvindingsområder på havet  7. november 2012.

24-10-2012: Spørgsmål og svar til auktionen 7. november 2012. 

23-10-2012: Indvundne råstofmængder i fællesområder i 3. kvartal 2012. 

10-10-2012: Udbudsmateriale til auktion 7. november 2012. 

02-10-2012: Reviderede bekendtgørelser vedrørende råstofindvinding på havet.

25-09-2012: Revideret vejledning om administration af råstofloven på land.

28-08-2012: Revideret kort i forbindelse med indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. 

22-08-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 7. november 2012. Frist: 19. september 2012.

07-08-2012: Endelig opgørelse over indvundne råstoffer på havet 2011.

31-07-2012: Indvundne råstofmængder 2. kvartal 2012. 

07-06-2012: Indvundne råstoffer fra havet i 2011 opgjort og ny side om vederlagssatser.

15-05-2012: Indvundne råstofmængder 1. kvartal 2012.

28-03-2012: Udbudsmateriale til auktion 25. april 2012.

26-03-2012: Orientering til råstofbranchen om ændring af fællesområdebekendtgørelsen.

13-02-2012: Indvundne råstofmængder 4. kvartal 2011.

08-02-2012: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion 25. april 2012. Frist: 7. marts 2012.

07-02-2012: Ændring af annonceringsregler.

22-12-2011: Vederlagssatser pr. 1. januar 2012.

Se flere meddelelser til virksomheder om indvinding