Statistik om råstoffer

Virksomheder, der indvinder råstoffer på havet, skal hvert kvartal indberette indvundne mængder til styrelsen. På baggrund af indberetningerne opgør styrelsen hvert kvartal indvundne mængder i fællesområder. Styrelsen indberetter årligt samlede indvundne mængder til Danmarks Statistik.

Indvinding i fællesområder

Råstofindvinding i fællesområder 1. + 2. kvartal 2020 - foreløbig

Oversigt fra årene 2010-2019:

Oversigt over indvinding i fællesområder 2019

Oversigt over indvinding i fællesområder 2018 - revideret 10. marts 2020

Oversigt over indvinding i fællesområder 2017 - revideret 8. februar 2019

Oversigt over indvinding i fællesområder 2016 - revideret 16. marts 2017

Oversigt over indvinding i fællesområder 2015 - revideret 6. juni 2016

Oversigt over indvinding i fællesområder 2014 - revideret 17. november 2015

Oversigt over indvinding i fællesområder 2013 - revideret 17. november 2015

Oversigt over indvinding i fællesområder 2012  

Oversigt over indvinding i fællesområder 2011_- foreløbig 14-02-2012

Oversigt over indvinding i fællesområder 4 kvartal 2010 foreløbig 03-02-2011

Oversigt over indvinding i fællesområder 3 kvartal 2010 281010 foreløbig

Oversigt over indvinding i fællesområder 2 kvartal 2010 280710 foreløbig

Oversigt over indvinding i fællesområder 1. kvartal 2010  

Årsrapporter

Råstofproduktion på havområdet 2012

Råstofproduktion på havområdet 2011

Råstofproduktion på havområdet 2010

Råstofproduktion på havområdet 2009

Råstofproduktion på havområdet 2008

Råstofproduktion på havområdet 2007

Råstofproduktion på havområdet 2006

Råstofproduktion på havområdet 2005

Råstofproduktion på havområdet 2004

Råstofproduktion på havområdet 2003

Råstofproduktion på havområdet 2002

Råstofproduktion på havområdet 2001

Råstofproduktion på havområdet 2000

Råstofproduktion på havområdet 1999

Råstofproduktion på havområdet 1998

Råstofproduktion på havområdet 1997

Råstofindvinding land - hav

Udviklingen i råstofindvinding "land - hav" kan efter 2018-statistikken følges på "miljøtilstand.nu" under "naturressourcer, sand, grus og sten". 

Udvikling i råstofindvinding 2018 - land og hav

Udvikling i råstofindvinding 2017 - land og hav

Udvikling i råstofindvinding 2016 - land og hav

Udvikling i råstofindvinding 2015 - land og hav

Udvikling i råstofindvinding 2014 - land og hav  

Statistik om råstoffer på land

Virksomheder indberetter én gang årligt om råstofindvindingsmængde m.v. til Regionsrådet. Danmarks Statistik samler oplysninger om den samlede indvinding på lande. Oplysninger om landindvindingen kan findes i Danmarks Statistiks databank www.statistikbanken.dk under Miljø og energi, Råstofindvinding.

Mere information:

Indvindingsdata for land- og havråstoffer kan findes på Danmarks Statistiks databank:
Statistikbanken - Råstofindvinding (kræver at man registrerer sig som bruger)

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.