Vederlag og sikkerhedsstillelser

14-07-2016

 

Vederlagssatser

Vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet indeksreguleres én gang årligt. Se

Indeksregulerede vederlagssatser for 2019 tilføjet 9. marts 2018. 

Sikkerhedsstillelser  

Satserne for sikkerhedsstillelser indeksreguleres én gang årligt efter den 31. december 2015. Se

Indeksregulerede satser for 2019 tilføjet 9. marts 2018.