Vederlag og sikkerhedsstillelser

Råstoffer på havbunden tilhører staten. Der betales et vederlag til staten for de indvundne råstoffer, samt arealvederlag for auktionsområder og bygherreområder. Derudover skal der skal stilles sikkerhed før gennemførelse af efterforskning.

Vederlagssatser

Vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet indeksreguleres én gang årligt. Herunder ses vederlagssatserne samt beregningsgrundlaget for disse: 

Beregningsgrundlag for vederlagssatser

Indeksregulerede vederlagssatser

Indeksregulerede vederlagssatser for 2021 tilføjet 16. marts 2020. 

Sikkerhedsstillelser  

Satserne for sikkerhedsstillelser indeksreguleres én gang årligt efter den 31. december 2015. Herunder ses satserne for sikkerhedsstillelserne samt beregningsgrundlaget for disse: 

Beregningsgrundlag for sikkerhedsstillelser  

Indeksregulerede satser for sikkerhedsstillelse

Indeksregulerede satser for 2021 tilføjet 16. marts 2020.