Kort og GIS-data

Styrelsen har udarbejdet digitale kort med oplysninger om råstofindvindingsområder og råstofefterforskningsområder på havet.

På kortet kan man se aktive indvindingsområder (auktionsområder, fællesområder, bygherreområder), samt områder, hvor der er givet tilladelse til efterforskning. 

Kortet stilles til rådighed via en web-gis løsning, som alle kan bruge:

Gå direkte til kortet

Kortene opdateres i det omfang, der sker ændringer.

For fællesområderne er der oplysninger om den resterende tilladelsesmængde i de enkelte områder. Disse oplysninger opdateres fire gange årligt ca. to måneder efter udløbet af et kvartal.

Tabeller over efterforsknings- og indvindingsområderne kan downloades i forskellige formater til brug i andre geografiske informationssystemer. Funktionen til download findes i menuen ”Værktøjer” Her vælges, hvilke temaer, der ønskes, og i hvilket format og projektion tabellerne skal anvendes.

Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en "papirversion" af hjælpemenuen, med særlige eksempler om råstofkort. Hent vejledningen

Har du spørgsmål til brugen af programmet, er du velkommen til at kontakte Laura Addington,

 

Oplysning om kortlagte råstofressourcer på havet

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Den marine råstofdatabase kan tilgås via nedenstående link:

Marin Råstofdatabase (MARTA)

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.